生查子

作者:晏几道

生查子原文及朗读

远山眉黛长,细柳腰肢袅。
妆罢立春风,一笑千金少。
归去凤城时,说与青楼道。
遍看颍川花,不似师师好。

生查子拼音版

yuǎn shān méi dài zhǎng, xì liǔ yāo zhī niǎo
zhuāng bà lì chūn fēng, yī xiào qiān jīn shǎo
guī qù fèng chéng shí, shuō yǔ qīng lóu dào
biàn kàn yǐng chuān huā, bù shì shī shī hǎo

青龙桥诗词网