念奴娇

作者:

念奴娇原文及朗读

相逢草草,共吟诗、同醉杯中之物。
评论三王讥五霸,谈辩喧哗邻壁。
敲缺唾壶,击残如意,妙语飞华雪。
无能为也,如何对此三杰。
看取东野诗成,南昌书就,奈征车催发。
后夜山深何处宿,红豆寒灯明灭。
一老堪怜,两生未起,应念星星发。
风传佳话,花村无犬惊月。

念奴娇拼音版

xiāng féng cǎo cǎo, gòng yín shī tóng zuì bēi zhōng zhī wù
píng lùn sān wáng jī wǔ bà, tán biàn xuān huá lín bì
qiāo quē tuò hú, jī cán rú yì, miào yǔ fēi huá xuě
wú néng wéi yě, rú hé duì cǐ sān jié
kàn qǔ dōng yě shī chéng, nán chāng shū jiù, nài zhēng chē cuī fā
hòu yè shān shēn hé chǔ sù, hóng dòu hán dēng míng miè
yī lǎo kān lián, liǎng shēng wèi qǐ, yīng niàn xīng xīng fā
fēng chuán jiā huà, huā cūn wú quǎn jīng yuè

青龙桥诗词网