西江月

作者:翁元龙

西江月原文及朗读

山色低衔小苑,春云暗宿空庭。
秋千无月冷双绳。
闲却画栏人静。
一夜海棠如梦,半窗银烛多情。
好花留不到清明。
日日阴晴无定。

西江月拼音版

shān sè dī xián xiǎo yuàn, chūn yún àn sù kōng tíng
qiū qiān wú yuè lěng shuāng shéng
xián què huà lán rén jìng
yī yè hǎi táng rú mèng, bàn chuāng yín zhú duō qíng
hǎo huā liú bú dào qīng míng
rì rì yīn qíng wú dìng

青龙桥诗词网