蓦山溪

作者:

蓦山溪原文及朗读

潮平风稳,行色催津鼓。
回首望重城,但满眼、红云紫雾。
分香解佩,空记小楼东,银烛暗,绣帘垂,昵昵凭肩语。
关山千里,垂柳河桥路。
燕子又归来,但惹得、满身花雨。
彩笺不寄,兰梦更无凭,灯影下,月明中,魂断金钗股。

蓦山溪拼音版

cháo píng fēng wěn, xíng sè cuī jīn gǔ
huí shǒu wàng zhòng chéng, dàn mǎn yǎn hóng yún zǐ wù
fēn xiāng jiě pèi, kōng jì xiǎo lóu dōng, yín zhú àn, xiù lián chuí, nì nì píng jiān yǔ
guān shān qiān lǐ, chuí liǔ hé qiáo lù
yàn zi yòu guī lái, dàn rě dé mǎn shēn huā yǔ
cǎi jiān bù jì, lán mèng gèng wú píng, dēng yǐng xià, yuè míng zhōng, hún duàn jīn chāi gǔ

青龙桥诗词网