调笑・调笑令

作者:毛滂

调笑・调笑令原文及朗读

城月。
冷罗袜。
郎睡不知鸾帐揭。
香凄翠被灯明灭。
花困钗横时节。

调笑・调笑令拼音版

chéng yuè
lěng luó wà
láng shuì bù zhī luán zhàng jiē
xiāng qī cuì bèi dēng míng miè
huā kùn chāi héng shí jié

青龙桥诗词网