题南圃一首

苏籀[宋]

题南圃一首原文赏析

妖嫺十五余,清春破瓜初。
婉腻讵如玉,凌风素云裾。
莺燕妬声实,窈心自有夫。
取怜逆万目,白地肠应无。
惶惑少年士,逐麋不顾菟。
倾囊买消渴,借问谁家姝。

题南圃一首拼音版

yāo xián shí wǔ yú, qīng chūn pò guā chū
wǎn nì jù rú yù, líng fēng sù yún jū
yīng yàn dù shēng shí, yǎo xīn zì yǒu fū
qǔ lián nì wàn mù, bái dì cháng yīng wú
huáng huò shào nián shì, zhú mí bù gù tú
qīng náng mǎi xiāo kě, jiè wèn shuí jiā shū

题南圃一首韵律

平平仄仄平,平平仄平平。
仄仄仄○仄,平平仄平平。
平○仄平仄,仄平仄仄平。
仄平仄仄仄,仄仄平○平。
平仄仄平仄,仄平仄仄仄。
平平仄平仄,仄仄平平平。

青龙桥诗词网