四次闻捷韵

许及之[宋]

四次闻捷韵原文赏析

身閒偏蚤起,边报逐朝新。
诸将休轻敌,中原尚有人。
定须申挞伐,安得杂莸熏。
祇愧浑无补,空歌捷咏频。

四次闻捷韵拼音版

shēn xián piān zǎo qǐ, biān bào zhú cháo xīn
zhū jiàng xiū qīng dí, zhōng yuán shàng yǒu rén
dìng xū shēn tà fá, ān dé zá yóu xūn
qí kuì hún wú bǔ, kōng gē jié yǒng pín

四次闻捷韵韵律

平平平仄仄,平仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。
平仄平平仄,平平仄仄平。

青龙桥诗词网