挽杨夫人

陈宓[宋]

挽杨夫人原文赏析

笄年踰十便孀居,苦教孤儿共瘁劬。
咸嘆邹公如令子,不知冀缺是贤夫。
贫能守志人难及,养不酬心世所吁。
我咏国风长大息,共姜谁谓在今无。

挽杨夫人拼音版

jī nián yú shí biàn shuāng jū, kǔ jiào gū ér gòng cuì qú
xián tàn zōu gōng rú lìng zǐ, bù zhī jì quē shì xián fū
pín néng shǒu zhì rén nán jí, yǎng bù chóu xīn shì suǒ xū
wǒ yǒng guó fēng zhǎng dà xī, gòng jiāng shuí wèi zài jīn wú

挽杨夫人韵律

平平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

青龙桥诗词网